Konstantine

150 tekstów – auto­rem jest Kon­stan­ti­ne.

- Mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych.
- A mama? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 marca 2017, 14:35

Lek­cja im boleśniejsza,
tym le­piej zapamiętana. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 kwietnia 2016, 19:46

Mówią, że po­zory mogą my­lić.
A ja sądzę, że muszą. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 listopada 2015, 02:30

Na­wet aniel­ska cier­pli­wość, zbyt długo wys­ta­wiana na próbę, z cza­sem może dos­tać rogów. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 2 kwietnia 2015, 10:11

Wy­dawać by się mogło, że...
...by się jeszcze miało co 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 listopada 2014, 16:41

Jakże nieludzki by­wasz, człowieku...
nie tyl­ko dla zwierząt. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 6 maja 2014, 23:31

Jes­teś wiel­ki, bo umiesz dos­trzec swoją ma­leńkość wo­bec potęgi ludzkiej miłości. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 1 maja 2014, 15:36

- Wszys­cy będą mi Ciebie zazdrościć.
- Nie ma czego.
- Nie ma cze­go, bo jest kogo. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 15 marca 2014, 00:00

- I dziękuję Ci jeszcze za to, że masz do mnie ty­le cierpliwości.
- Nie dziękuj. To nie cier­pli­wość, to miłość. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 15 lutego 2014, 00:01

"Chciałem zos­ta­wić wszys­tko za mną, ale TO nieko­nie­cznie chciało za mną zostać." 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 września 2013, 23:17

Konstantine

\"Dear Man of my Dreams, where the F*CK are You?!\" . .. ... Nie przywłaszczaj sobie tekstów, których nie stworzyłeś. Niestety, ale coraz częściej znajduję w sieci swoją \\\'twórczość\\\' - choć jej tam nie publikowałam...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Konstantine

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

6 maja 2016, 01:21krysta sko­men­to­wał tek­st Lekcja im bo­leśniej­sza, tym le­piej [...]

29 listopada 2015, 18:41Witek256 sko­men­to­wał tek­st Mówią, że po­zory mogą [...]

29 listopada 2015, 11:55Homo viator sko­men­to­wał tek­st Mówią, że po­zory mogą [...]

29 listopada 2015, 11:44yestem sko­men­to­wał tek­st Mówią, że po­zory mogą [...]

29 listopada 2015, 03:56krysta sko­men­to­wał tek­st Mówią, że po­zory mogą [...]

29 listopada 2015, 02:30Konstantine do­dał no­wy tek­st Mówią, że po­zory mogą [...]

2 kwietnia 2015, 10:33natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nawet aniel­ska cier­pli­wość, zbyt [...]